Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Happy Gold

• Địa chỉ: 650 Lũy Bán Bích phường Tân Thành quận Tân Phú

• Số điện thoại: 0993002288

• Email: info@happygoldwedding.com

• Website: http://happygoldwedding.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://tiec-cuoi-happy-gold.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/weddinghappygold/